سوالات متداول خرید بانک ایمیل

منبع جمع آوری بانک ها چیست؟

منبع جمع آوری بانک ها متفاوت است، مثلا برخی از اصناف از نمایشگاه های تخصصی تهیه شده است، برخی دیگر نیز از روزنامه ها، مراجع، کتاب های اول و زرد، سایت های تبلیغاتی، مجله های سطح شهر و ... می باشد.

چگونه بانک ها را بخریم؟

برای خریدن بانک ها می توانید به صفحه آموزش کامل خرید بانک شماره موبایل مراجعه نمایید.

آیا امکان خرید با تخفیف وجود دارد؟

درحال حاضر امکان خرید با تخفیف در سایت وجود ندارد! بزودی و با بروزرسانی های سایت، این امکان نیز افزوده خواهد شد.